صفحه ی اصلی > فعالیت های انجمن > فایل های راهنما
مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فایل راهنمای تدوین مقاله-فارسی ( دانلود)

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله که مورد تایید دبیرخانه ی کنفرانس می باشد، آشنا خوهید شد.

سه شنبه, 18 دی 1397

فایل راهنمای تدوین مقاله-انگلیسی ( دانلود)

به کمک این فایل با اصول تدوین مقاله که مورد تایید دبیرخانه ی کنفرانس می باشد، آشنا خوهید شد.

سه شنبه, 18 دی 1397

اخبار و رویدادها

با ما باشید.

در باره ما

در باره ما

آخرین نظرات

آخرین نظرات

آدرس

آدرس